FIO

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dokumenty do pobrania: REGULAMIN ZGŁOSZENIOWY

Realizacja projektu pn.„Piłka Nożna – wspólna Miłość” – rozwój aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży z AP Gavią Choszczno” przez Akademię Piłkarską „Gavia” Choszczno sp. z o.o. możliwa jest dzięki otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Celem projektu jest zapobieganie zjawiskom patologii społecznych oraz poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z powiatu choszczeńskiego niezależnie od ich statutu materialnego poprzez poprawę warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentu oraz zainteresowań sportowych.
Projekt jest realizowany w okresie od 04.05.2016 r.- 30.06.2017 r.

Informujemy, iż obowiązkowe testy sprawnościowe dzieci, w wieku od 5 do 16 lat, chcących wziąć udział w projekcie pn. „Piłka Nożna – wspólna miłość” – rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z AP Gavią Choszczno” realizowanego przez Akademię Piłkarską Gavia Choszczno sp. z o.o. odbędą się w dniach:

  • 15.07.2016 r. (piątek) od godziny 16:30;
  • 16.07.2016 r. (sobota) od godziny 10:00;
  • 22.07.2016 r. (piątek) od godziny 16:30;

na Stadionie Miejskim w Choszcznie.

Warunkiem przystąpienia do testu sprawnościowego jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy dostarczony do dnia rozpoczęcia testów osobiście lub wysłany na adres biura projektu tj. AP Gavia Choszczno; ul. Dąbrowszczaków 29A; 73-200 Choszczno.

W ramach prowadzonej rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 120 osób z terenu powiatu choszczeńskiego. Wyniki rekrutacji wraz z listami rezerwowymi ogłoszone zostaną do 27.07.2016 r.

Utworzonych zostanie 6 grup po 20 osób do treningów grupowych oraz 24 grupy po 5 osób do treningów indywidualnych.

 

fioProjekt „Piłka Nożna – wspólna miłość” – rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z AP Gavią Choszczno” realizowany przez Akademię Piłkarską „Gavia” Choszczno sp. z o.o.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich