SPRZĘT

W sprawach zakupu sprzętu prosimy kontaktować się z trenerami prowadzącymi !!!